Glossary

Aimsir spáis
Is í aimsir spáis ná staid fhisiciúil agus fheiniméaneolaíoch de thimpeallachtaí nádúrtha spáis. Tá sé d’aidhm ag an disciplín ghaolmhar staid na gréine, timpeallachtaí pláinéadacha agus idirphláinéadacha agus na corraíola grianda agus neamhghrianda a chuireann as dóibh a thuiscint agus a thuar le breathnú, monatóireacht, anailís agus samhaltú. Tá sé d’aidhm freisin réamhaisnéis agus faisnéis leathlae a thabhairt ar na hiombhuailtí a d’fhéadfadh a bheith i gceist do chórais bhitheolaíochta agus theicneolaíochta.