Document details

Title: STCE - De verschillende vormen van zonneactiviteit en hun invloed op de mens en zijn technologie
Authors: JANSSENS, J. (STCE); VANLOMMEL, P. (STCE)
Abstract: e Zon, Helios, Sol, ... er bestaan vele namen voor die gele bol die dagelijks ons hemelgewelf doorkruist en onze warmte- en lichtbron bij uitstek is. Dankzij satellietwaarnemingen hebben we onze ster leren kennen als een dyna- misch en explosief hemelobject dat aan de basis ligt van het zogenaamde ruimteweer dat een belangrijke impact heeft op onze technologie. Bijdrage aan een editie 'Zonnestormen en hun impact op elektrische netten' van het Revue E tijdschrift - 130ste jaargang - nr 2-2014(juin/juni 2014)
Insert date: 2015 Mar 20
Uploader: Petra Vanlommel (411)
Topics:
Security group: Everyone
File: Jansens_Vanlommel.pdf (17680 KB)