Document details

Title: eHEROES - De verschillende vormen van zonneactiviteit en hun invloed op de mens en zijn technologie
Authors: JANSSENS, J. (STCE); VANLOMMEL, P. (STCE)
Abstract: Invited review submitted to the journal Revue E. This article is the first in a series of 3 articles. De Zon, Helios, Sol, ... er bestaan vele namen voor die gele bol die dagelijks ons hemelgewelf doorkruist en onze warmte- en lichtbron bij uitstek is. Dankzij satellietwaarnemingen hebben we onze ster leren kennen als een dyna- misch en explosief hemelobject dat aan de basis ligt van het zogenaamde ruimteweer dat een belangrijke impact heeft op onze technologie.
Insert date: 2015 Feb 27
Uploader: Petra Vanlommel (411)
Topics:
Security group: Everyone
File: 2014_KBVE:SRBE.pdf (1059 KB)